Chữ ký số chuyên dùng công vụ cần được quản lý chặt chẽ, bảo mật
(BKTO) - Mỗi văn bản, mỗi giao dịch công vụ đều có tác động rất lớn và ảnh hưởng đến nhân dân, đến quốc gia, lợi ích của dân tộc. Vì vậy, chữ ký số chuyên dùng công vụ cần phải được cung cấp, quản lý chặt chẽ, bảo mật.
 • Luật Hợp tác xã: Cần quy định cụ thể hơn về kiểm toán
  3 ngày trước Pháp luật
  (BKTO) - Chủ trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 là cần thiết để phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển mới. Trong đó, Luật cần có những quy định cụ thể hơn về kiểm toán HTX.
 • Có cần sửa luật quy hoạch?
  13 ngày trước Pháp luật
  (BKTO) - Vừa qua, có ý kiến đề xuất sửa đổi Luật Quy hoạch với lý do một số quy định của Luật còn chưa cụ thể, dẫn đến khó thực hiện. Vậy, việc sửa Luật ở thời điểm này có thực sự cần thiết hay không?
 • Tạo thuận lợi cho ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa
  21 ngày trước Pháp luật
  (BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại (Thông tư 40).