Chính phủ cho ý kiến đối với 3 Đề nghị xây dựng Luật
(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 203/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023.