Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chiều 20/5.