Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp
(BKTO) - Qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với hoạt động quản lý môi trường tại các khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2017-2021 của tỉnh Hà Nam cho thấy, những bất cập trong công tác ban hành văn bản quản lý; công tác thanh tra, kiểm tra thiếu tính bao quát... đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, quản lý môi trường trên địa bàn.
 • Bất cập hàng chục tỷ đồng từ các Quỹ của tỉnh Thanh Hóa
  3 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Hơn 74 tỷ đồng trồng rừng thay thế phát sinh phải nộp chưa nộp về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; 57,19 tỷ đồng Quỹ Phát triển đất chưa quản lý trên tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, 12,05 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng sản xuất chưa phù hợp… Đây là những con số từ kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Thanh Hóa.
 • Các địa phương chưa chú trọng bố trí vốn để ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
  3 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Tổng số vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 được duyệt là 15.866 tỷ đồng, gồm: 15.470 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 396 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Vốn đầu tư phát triển đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 là 15.223 tỷ đồng; đã bố trí hằng năm là 15.120 tỷ đồng và giải ngân là 12.365 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp dự kiến bố trí là 357 tỷ đồng, số đã giao là 231 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương đã giải ngân là 1.658 tỷ đồng.
 • Kiểm toán nhà nước kiến nghị tỉnh Thanh Hóa xử lý tài chính gần 615 tỷ đồng
  3 tháng trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Qua kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Thanh Hóa, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị xử lý tài chính 614,95 tỷ đồng (tăng thu NSNN 14,78 tỷ đồng; thu hồi, giảm chi ngân sách 600,17 tỷ đồng); giảm lỗ 20,3 tỷ đồng...