Nâng cao chất lượng đánh giá văn bản trong hoạt động kiểm toán
(BKTO) - Tại Hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học để hoàn thiện đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng đánh giá văn bản QLNN trong hoạt động kiểm toán của KTNN” sáng 31/5, các nhà khoa học đã đánh giá cao tính phát hiện của đề tài, đặc biệt là đề xuất quy trình đánh giá văn bản quản lý trong hoạt động kiểm toán của nhóm nghiên cứu.
 • Sắp xếp, kiện toàn hoạt động và biên chế
  7 ngày trước Kết quả kiểm toán
  Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sớm phê duyệt phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đồng thời, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng biên chế và tổ chức bộ máy.
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Quản lý nhà đất, tài sản thiếu chặt chẽ
  12 ngày trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Qua kiểm toán, đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện tình trạng nhiều diện tích nhà, đất chưa được theo dõi đầy đủ, kịp thời, còn tình trạng bị lấn chiếm; việc quản lý, hạch toán tài sản cũng chưa đầy đủ theo quy định.
 • Khắc phục tồn tại, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn
  20 ngày trước Kết quả kiểm toán
  (BKTO) - Chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong công tác thu, chi tài chính công đoàn (TCCĐ) năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam chấn chỉnh việc lập dự toán; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn thu; xử lý các tồn tại kéo dài, tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn tích lũy TCCĐ.