Từ kiến nghị kiểm toán, hàng nghìn người lao động khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ
(BKTO) - Qua kiểm toán chuyên đề Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN) là căn cứ để cơ quan chức năng báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết tiếp tục chi trả hỗ trợ cho hơn 400.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, với số tiền 1.155 tỷ đồng.