Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho kiểm toán viên
(BKTO) - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 04/12, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho gần 30 kiểm toán viên.