Cắt giảm thủ tục hành chính phải bảo đảm quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ - nhấn mạnh yêu cầu này tại Phiên họp thứ nhất được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, sáng 08/9.