Chuyên gia khuyến nghị 5 lĩnh vực ưu tiên của nguồn vốn tín dụng xanh
(BKTO) - Các lĩnh vực ưu tiên của dòng vốn tín dụng xanh trước hết là những ngành kinh tế đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển xanh của Việt Nam, đặc biệt trong việc giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngành này đều có khả năng sinh lời cao đủ hấp dẫn với các nhà đầu tư và bên cấp tín dụng…