Thái Bình: GRDP năm 2022 ước tăng hơn 9% so với năm 2021
(BKTO) - UBND tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt một số kết quả tích cực.