Hải Dương điều chỉnh giao tăng gần 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025
(BKTO) - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương quyết định điều chỉnh, giao tăng gần 4.000 tỷ đồng kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 từ nguồn thu sử dụng đất.