Kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, không đủ năng lực thực hiện dự án
(BKTO) - Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã họp đánh giá tình hình triển khai các Dự án trọng điểm của tỉnh và một số Dự án trên địa bàn TP. Bắc Kạn.