5 tháng: Ngành thuế thu ngân sách bằng 48,3% dự toán
(BKTO) – Tổng cục Thuế vừa cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 85.200 tỷ đồng, đạt 6,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 76,4% so với cùng kỳ.