Cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu tăng trưởng
(BKTO) - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh một số trọng tâm ưu tiên trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các nhiệm vụ khác trong năm 2024.