Infographics: Vốn đầu tư công hiện còn 21.168 tỷ đồng chưa được phân bổ
(BKTO) - Theo Bộ Tài chính, hiện còn 21.168 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết, chiếm 3,19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương còn 10.920,9 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương 10.247,2 tỷ đồng.
 • Infographics: Thu ngân sách 4 tháng năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng
  5 ngày trước Infographic
  (BKTO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 733,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,1% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước đạt 629,9 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 82,2 nghìn tỷ đồng.
 • Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt 115.906,9 tỷ đồng
  10 ngày trước Infographic
  (BKTO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tháng 3, ước thực hiện 4 tháng kế hoạch năm 2024, tỷ lệ vốn đầu tư công ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2024 là 115.906,9 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch.
 • 4 tháng năm 2024: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 68,3%
  13 ngày trước Infographic
  (BKTO) - Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, ngành du lịch tiếp tục phục hồi rõ rệt nhờ chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn, thu hút thêm nhiều du khách quốc tế. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước.