Infographic - Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước vượt mốc 600 tỷ USD
(BKTO) - Trong tháng 11/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.