Nam Phi: Kêu gọi kiểm toán bằng cấp của cán bộ nhà nước
(BKTO) - Mới đây, Đảng Liên minh Dân chủ đã đưa ra lời kêu gọi Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) – đảng cầm quyền tại Nam Phi - tiến hành một cuộc kiểm toán nội bộ nhằm xem xét bằng cấp của tất cả các lãnh đạo, cán bộ, công chức được Đại học Fort Hare cấp kể từ năm 2013 đến nay.