Đan Mạch: Kiểm toán chỉ ra những điểm yếu và hạn chế tại một số Bộ
(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Đan Mạch (NAOD) công bố Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính công của Chính phủ năm 2022.