Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện đạt gần 75% kế hoạch
(BKTO) - Theo Báo cáo số 302/BC-TCTK của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 74,9% kế hoạch, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.