Kiểm toán nội bộ Quỹ tín dụng nhân dân: Cần hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp
(BKTO) - Thực tiễn cho thấy, hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ (KTNB) Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) vẫn còn những khó khăn, hạn chế do thiếu các quy định. Vì vậy, việc sửa đổi các quy định liên quan, hoàn thiện khung pháp lý về kiểm soát, KTNB là yêu cầu cần thiết để các QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả.