Hướng tới con đường minh bạch, bền vững hơn cho tổ chức
(BKTO) - Kiểm toán nội bộ (KTNB) là tuyến thứ ba trong mô hình quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Một kế hoạch KTNB có tích hợp đánh giá ESG là bước quan trọng để các tổ chức tiến tới con đường minh bạch, bền vững hơn.
 • Hóa giải những thách thức khi áp dụng IFRS 13
  13 ngày trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Các doanh nghiệp (DN) đang đứng trước những thách thức khi áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế số 13 (IFRS 13). Trong đó, các vấn đề liên quan đến định giá được xem là rào cản lớn. Đây là chia sẻ của bà Lương Thị Ánh Tuyết - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán PwC Việt Nam, thành viên Ủy ban Cố vấn ACCA Việt Nam - qua trao đổi với phóng viên Báo Kiểm toán.
 • Phương pháp, thủ tục kiểm toán thu nhập, chi phí tại các ngân hàng
  20 ngày trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Thu nhập và chi phí phản ánh tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM). Do đó, việc kiểm toán nội dung này là rất cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy trong báo cáo tài chính (BCTC) của các tổ chức tài chính ngân hàng.
 • Tăng tính đầy đủ, hữu hiệu của chức năng kiểm toán nội bộ
  20 ngày trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Để tăng cường tính đầy đủ, hữu hiệu của chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB), Singapore đã đưa ra 10 nguyên tắc đánh giá. Cách thức để KTNB đạt được 10 nguyên tắc này có thể khác nhau giữa các tổ chức, nhưng khi bất kỳ nguyên tắc nào không đạt được, điều đó nghĩa là hoạt động KTNB của tổ chức đó không hữu hiệu như mong muốn.