Quản trị doanh nghiệp - yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua trong hoạt động kiểm toán
(BKTO) - Quản trị (G) trong bộ ba ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đóng vai trò then chốt, là xương sống gắn kết các lĩnh vực khác lại với nhau, đảm bảo không chỉ tính hiệu quả của chúng mà còn góp phần vào khả năng phục hồi và phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, tầm quan trọng của quản trị đôi khi bị lu mờ, nằm ngoài tầm chú ý của kiểm toán nội bộ (KTNB).