Phạm vi của Kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập không liên quan trực tiếp đến nhau
(BKTO) - Theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN), KTNN chỉ có một nội dung liên quan duy nhất đến kiểm toán độc lập (KTĐL) là KTNN có quyền thuê KTĐL tiến hành một số nội dung công việc, nhưng KTNN vẫn phải chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả kiểm toán - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn thông tin đến các đại biểu Quốc hội.