Lens

LENS là thể loại phóng sự ảnh tập trung ở các đề tài thời sự, chân dung nhân vật. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp của hình ảnh ấn tượng và câu chuyện cảm xúc được ghi lại qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia, phóng viên ảnh từ Báo Kiểm Toán Nhà Nước.