Lan tỏa tình yêu Ngành, yêu nghề, khát vọng cống hiến
(BKTO) - Hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN), nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú đã được xây dựng và triển khai hiệu quả, qua đó lan tỏa tình yêu Ngành, yêu nghề, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động của KTNN.