Tổng Công ty Khí Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan
(BKTO) - Nhằm học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT), vừa qua, đoàn công tác Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đi thăm và làm việc tại Trụ sở PTT cũng như Kho LNG Map Ta Phut 01 và 02 do PTT đầu tư và vận hành.