Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong: Quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2024
(BKTO) - Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch quản trị được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) giao trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) cũng đã sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong thời gian tới.