16

Nghệ An có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(BKTO) - Qua thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt nông thôn mới (NTM) tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu công nhận 02 xã đạt chuẩn NTM; 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.