4b

Lạng Sơn: Phát động Chiến dịch 200 ngày đêm hoàn thành Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B
(BKTO) - Mới đây, Lễ phát động Chiến dịch 200 ngày đêm hoàn thành Dự án nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B đã diễn ra tại Lạng Sơn.