Triển khai giám sát việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 29/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch của Đoàn giám sát chuyên đề về Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030. Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh tham dự hội nghị.
Phòng Báo điện tử