Đảm bảo chất lượng, hiệu quả Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

(BKTO) - Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ. Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tham dự Hội nghị.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 19/05/2024 08:31