ACCESS HEALTH CT

Hoa Kỳ: Kiểm toán lên án sai phạm tại Cơ quan Bảo hiểm y tế Access Health CT
(BKTO)- KTNN bang Connecticut mới đây đã hoàn thành một cuộc kiểm toán xem xét tình hình tài chính của Cơ quan Bảo hiểm y tế Access Health CT thuộc bang. Báo cáo kiểm toán mới được công bố đã chỉ ra nhiều sai phạm tại cơ quan này.