Ban Dân nguyện sẽ báo cáo hằng tháng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

(BKTO) - Chiều 18/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).Tiếp nhận và xử lý 1.381 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Trình bày Báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện của UBTVQH Dương Thanh Bình cho biết, trong tháng 7/2021, Ban Dân nguyện đã tiếp 26 lượt người liên quan đến 22 vụ việc. Trong đó có 7 vụ khiếu nại, 2 vụ tố cáo, 13 kiến nghị, phản ánh. Qua đó, đã hướng dẫn, giải thích cho công dân về 15 vụ việc, có văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2 vụ việc; chuyển 5 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.                
   

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo tại phiên họp - Ảnh: quochoi.vn

   

“So với tháng 6/2021, số lượt công dân đến địa điểm tiếp công dân của Quốc hội giảm so với các tháng trước và không phát sinh vụ việc đông người, phức tạp” – ông Dương Thanh Bình cho biết.

Cũng trong tháng 7, Ban Dân nguyện đã tiếp nhận và xử lý 1.381 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua phân loại, có 271 đơn đủ điều kiện, qua nghiên cứu, đã có văn bản chuyển 30 đơn có nội dung cần được xem xét, rà soát lại và đã có văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; còn 241 đơn chủ yếu là các vụ việc đang trong quá trình xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và những vụ việc phức tạp cần được tiếp tục nghiên cứu, thu thập thêm tài liệu.

“Mặc dù đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nhưng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn được các cơ quan nhà nước duy trì và đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan có thẩm quyền đã có sự quan tâm giải quyết đơn thư do các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến" - ông Dương Thanh Bình đánh giá.

Ban Dân nguyện cũng kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về tình hình, kết quả rà soát, giải quyết đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên phạm vi toàn quốc để có giải pháp giải quyết dứt điểm; chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm.

Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân nguyện

Đây là lần đầu tiên Ban Dân nguyện có báo cáo về hoạt động thường kỳ lên UBTVQH. Đánh giá cao báo cáo của Ban Dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân hiện vẫn là vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Ban Dân nguyện là cơ quan của UBTVQH, có chức năng tham mưu, giúp UBTVQH hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân về công tác dân nguyện. Do đó, việc UBTVQH hàng tháng phải họp và nghe để xử lý tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân là cần thiết.                
   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp - Ảnh: quochoi.vn

   

Đồng tình với kiến nghị của Ban Dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Bày tỏ nhất trí cao với chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về việc UBTVQH sẽ xem xét định kỳ hằng tháng kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, báo cáo cần làm nổi bật, khái quát vấn đề người dân đang bức xúc; ngành, địa phương nào nhận nhiều đơn thư; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của các ngành, địa phương và các cơ quan của Quốc hội; nhận định, phân tích nguyên nhân để có đề xuất, kiến nghị về công tác xây dựng pháp luật. Ngoài việc chuyển kiến nghị, Ban Dân nguyện cần lựa chọn vụ việc nổi cộm, kéo dài để tiến hành giám sát.                
   

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu thảo luận tại phiên họp - Ảnh: quochoi.vn

   

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, UBTVQH đề nghị Ban Dân nguyện bám sát chức năng, nhiệm vụ để thiết lập báo cáo tham mưu UBTVQH hằng tháng; làm tốt việc tiếp nhận, rà soát, sàng lọc, đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiến hành kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo khi được UBTVQH yêu cầu./.

         
Trong phiên họp chiều 18/8, UBTVQH đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
   Theo đó, Quy chế mẫu quy định khung về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, chế độ trách nhiệm, mối quan hệ công tác và trình tự xử lý công việc của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
   Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số, trên cơ sở quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, UBTVQH và Chủ tịch Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công phụ trách.
   Cũng tại phiên họp, với 100% thành viên UBTVQH có mặt tán thành, UBTVQH đã biểu quyết thông qua 02 dự thảo Nghị quyết, gồm: “Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân” và “Nghị quyết về việc bãi bỏ các quy định về thành lập Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”./.
Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Ban Dân nguyện sẽ báo cáo hằng tháng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo