Bản tin truyền hình Kiểm toán tháng 10 năm 2023

(BKTO) - Bản tin truyền hình kiểm toán tháng 10 năm 2023 của Báo Kiểm toán sẽ gửi tới quý vị những thông tin và sự kiện kiểm toán nổi bật trong thời gian vừa qua của Kiểm toán nhà nước.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 31/10/2023 21:26
Bản tin kiểm toán