BẢO ĐẢM VIỆC LÀM

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân lao động
(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.