Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp

(BKTO) - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp.                
   

Dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp vừa được BHXH Việt Nam ban hành. Ảnh sưu tầm
   

   

Đây là dịch vụ công mức độ 4, áp dụng với người lao động thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan thực hiện là BHXH cấp tỉnh.

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục như sau:

Bước 1. Bộ phận một cửa tiếp nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (bản giấy hoặc bản điện tử) chuyển trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ BHXH giải quyết.

Bước 2. Phòng Chế độ BHXH xét duyệt hồ sơ và chuyển các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ liên quan để thực hiện: chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo Quyết định hưởng trợ cấp) và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người hưởng.

Cách thức thực hiện:

Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển cho cơ quan BHXH theo một trong những hình thức: qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tiếp tại Bộ phận một cửa; qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cơ quan BHXH chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho người lao động theo hình thức đã đăng ký.

Thời gian giải quyết là 02 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao, Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm thực hiện việc kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng quy định.
Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp