bao tang ho chi minh

Triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt"
(BKTO) - Như một câu chuyện kể xuyên suốt về chiến dịch Điện Biên Phủ qua ảnh, tài liệu, hiện vật, thông qua Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”, công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, thấy được sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại...