Bộ Tài chính đề xuất gói hỗ trợ thuế, phí 30.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

(BKTO)-Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về gói hỗ trợ cho DN, hộ cá nhân kinh doanh trong các ngành chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giày...                
   

Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về gia hạn tiền thuế, tiền thuế đất cho DN, hộ cá nhân kinh doanh trong các ngành chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19
   

   
Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho DN, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng; gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh; gia hạn tiền thuế đất cho đối tượng hoạt động, sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giày...

Đề xuất này căn cứ vào Điều 49 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, khoản 3 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13): Gia hạn nộp thuế trong trường hợp “không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ”. Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế, khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13) quy định “Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định”.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đề xuất Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền giảm một số khoản phí, lệ phí là đầu vào của sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phù hợp với thực tế hoạt động cung cấp dịch vụ, ngày 28/02/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2155/BTC-CST gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị rà soát các khoản phí, lệ phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực quản lý; đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư theo quy định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo đề xuất này khoảng 30.000 tỷ đồng.

Dự kiến, gói hỗ trợ nói trên sẽ được áp dụng ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.

THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Bộ Tài chính đề xuất gói hỗ trợ thuế, phí 30.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp