bồi dưỡng

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán
(BKTO) - Sáng 10/6, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Tổ trưởng Tổ kiểm toán cho 26 học viên thuộc các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN).