BRAZIL

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xúc tiến xuất khẩu phân bón sang thị trường Brazil
(BKTO) - Ngày 22/04/2024, tại Hà Nội, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Roger Zen - CEO PGG Chemical Corporation (Brazil) để đưa các sản phẩm phân bón sản xuất tại Tập đoàn sang thị trường Brazil.