cai thien tinh hinh kinh doanh

Tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất giảm nhẹ trong quý II và cả năm 2023
(BKTO) - Các tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống giảm nhẹ trong quý II và cả năm 2023. Trong khi dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4% trong quý II và tăng 13,1% năm 2023…