Cần đảm bảo tính thống nhất trong các quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

(BKTO) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường (Dự thảo). Góp ý cho Dự thảo này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng một số quy định tại Dự thảo chưa đảm bảo tính thống nhất.                
   

VCCI cho rằng cầnđảm bảo tính thống nhất trong các quy định kiểm tra nhà nước về đo lường -Ảnh minh họa: khcncaobang.gov.vn

   

Cụ thể, Dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 21 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định về việc xử lý phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp với quy định của pháp luật về đo lường trong trường hợp kiểm tra trên thị trường.

Theo đó, Dự thảo quy định, tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ xem xét, thông báo bằng văn bản cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (hoặc Sở Khoa học và Công nghệ) và cơ quan hải quan tại các địa phương nơi nhập khẩu thực hiện kiểm tra khi nhập khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.

VCCI cho rằng, quy định trên cần xem xét ở một số điểm. Trước hết, về tính minh bạch, quy định “tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng” là chưa đủ rõ ràng để xác định được mức độ nào, quy mô ảnh hưởng ra sao, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra khi nhập khẩu hoặc kiến nghị tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.

“Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định theo hướng cụ thể hơn hoặc dẫn chiếu tới văn bản có quy định về vấn đề này để đảm bảo tính minh bạch của quy định” - VCCI góp ý.

Bên cạnh đó, về tính thống nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Dự thảo, các quy định về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu đã bị bãi bỏ. Như vậy, theo quy định tại Dự thảo cũng như quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 13/2022/NĐ-CP thì không còn thủ tục kiểm tra hàng hóa khi nhập khẩu nữa.

Chưa kể, khoản 2 Điều 2 Dự thảo đã bãi bỏ khoản 1 Điều 39 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN về trách nhiệm của cơ quan hải quan, cụ thể: “Cơ quan hải quan tại các cửa khẩu có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cơ sở nhập khẩu về việc đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này”.

Như vậy, nếu quy định trên tại Dự thảo yêu cầu cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra khi nhập khẩu sẽ không có cơ sở pháp lý và mâu thuẫn với quy định tại Nghị định số13/2022/NĐ-CP và mâu thuẫn với chính quy định tại Dự thảo.

Với những điểm nêu trên, VCCI kiến nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại quy định trên để đảm bảo tính thống nhất và thuận lợi khi áp dụng./.
DIỆU THIỆN
Cùng chuyên mục
Cần đảm bảo tính thống nhất trong các quy định kiểm tra nhà nước về đo lường