CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG T

Chậm nhất 31/12, hoàn thành bàn giao 1.810 ha đất xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành
(BKTO) - Đây là yêu cầu trong Thông báo số 340/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.