CAO TỐC CHI LĂNG& HỮU NGHỊ

Lạng Sơn: Đốc thúc tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm
(BKTO) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án (DA).