chi ngân sách

Thu ngân sách Nhà nước quý I ước tăng 9,8%
(BKTO) - Thu ngân sách Nhà nước quý I/2024 ước tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách Nhà nước ước tăng 8,3%...