Cho ý kiến về Dự thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Ngày 16/3, Kiểm toán nhà nước tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Dự thảo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và Đề cương hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu thuế tại doanh nghiệp khi thực hiện kiểm toán tại cơ quan thuế. Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì cuộc họp.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 16/03/2023 22:12
Thời sự