chong chuyen gia

Long An: Giảm lỗ hơn 1.000 tỷ đồng qua thanh tra chống chuyển giá
(BKTO) - Cục Thuế tỉnh Long An đã tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về tăng cường các biện pháp phòng, chống hoạt động chuyển giá, trốn thuế. Hoạt động thanh tra chuyển giá đã đạt được kết quả khả quan nhưng số lượng cuộc thanh tra chưa nhiều, chưa xây dựng được chuyên đề riêng về hoạt động thanh tra chuyển giá…
  • (BKTO)- “Chuyển giá” luôn là một vấn đề nổi cộm trong quản lý thuế, không chỉ ở Việt Nam mà ở cả nhiều quốc gia khác trên thế giới.
  • (BKTO) - “Chuyển giá” đã trở thành đề tài nóng, nhạy cảm trên thế giới và là mối quan tâm của các cơ quan Chính phủ, DN, nhà nghiên cứu. Chính phủ các nước lo lắng bảo vệ hệ thống thuế của mình, đảm bảo đủ nguồn thu để bù đắp các chi phí liên quan nhằm cung cấp dịch vụ công cho người dân. Các DN thì lo ngại thuế suất quá cao và chính sách thuế khó dự đoán sẽ làm tổn hại đến triển vọng kinh doanh và lợi ích kinh tế của các nước mà họ đang đầu tư. Việt Nam không nằm ngoài phạm vi của hoạt động chuyển giá bởi đây là một hiện tượng toàn cầu.
  • (BKTO) - Cần có cơ chế pháp lý để quy định rõ hơn việc kiểm toán bắt buộc, đồng thời cần có hệ thống dữ liệu đầy đủ góp phần chống lại tình trạng chuyển giá gian lận thuế của nhiều doanh nghiệp FDI.