chuan ngheo da chieu

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất kiến nghị giữ mức chuẩn nghèo đa chiều
(BKTO) - Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc rà soát, đánh giá chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND với chuẩn nghèo quốc gia tại Nghị định 07/2021 và đề xuất kiến nghị.