Chuyên đề Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

Đổi mới kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
(BKTO) - Chuyển từ cuộc kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP) được lồng ghép 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và các chuyên đề) sang tổ chức thực hiện riêng các cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán (BCQT) NSĐP, rút ngắn thời gian kiểm toán, tăng số lượng BCQT NSĐP được kiểm toán… Đó là những nỗ lực của Kiểm toán nhà nước (KTNN) nhằm đổi mới cách thức tổ chức kiểm toán BCQT NSĐP hiện nay.
  • (BKTO) - Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030 đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) Bộ, cơ quan trung ương (CQTƯ), trong đó, đến năm 2025 phấn đấu kiểm toán thường xuyên hằng năm khoảng 80% và đến năm 2030 phấn đấu kiểm toán thường xuyên hằng năm đạt 100% đối với quyết toán NSNN các Bộ, CQTƯ.
  • Từ kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Bộ Xây dựng đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng, giúp nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng hiệu quả kinh tế. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) Vũ Ngọc Anh đã chia sẻ với phóng viên Báo Kiểm toán về vấn đề này.
  • (BKTO) - Trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với người dân, cộng đồng, các tổ chức quốc tế trong việc sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước ngày càng được quan tâm. Do đó, việc kiểm toán để đánh giá tính hiệu quả khi sử dụng ngân sách của khu vực công là vô cùng cần thiết.