Chuyên đề Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

Ra mắt Chuyên đề Hướng tới Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994-11/7/2024)
LTS: Nhằm tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về Kiểm toán nhà nước (KTNN) và toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, từ ngày 01/5/2023, Báo điện tử Kiểm toán (Baokiemtoan.vn) ra mắt Chuyên đề Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2024).