cong ty cp dap vinachem

Công ty CP DAP  - Vinachem: Sản xuất ổn định, thu nhập người lao động  tăng cao
(BKTO) - Ngày 13/5 tại Hải Phòng, Công ty CP DAP - Vinachem đã tổ thành công Hội nghị người lao động năm 2024.