cuc dang kiem vn

Hơn 200 nghìn phương tiện trượt đăng kiểm
(BKTO) - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, 3 tháng đầu năm 2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước kiểm định gần 1,3 triệu lượt phương tiện, trong đó hơn 200 nghìn lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn lần đầu và phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.