cuc thue xuat nhap khau

Thu ngân sách ngành hải quan giảm 18,2%
(BKTO) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến ngày 22/8, toàn ngành thu ngân sách nhà nước đạt 232.250 tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2022.