ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng: Khách du lịch tăng 25,6% so với cùng kỳ
(BKTO) - Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, là điểm sáng trong phát triển kinh tế của TP. Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm 2024, tổng số lượt khách du lịch do cơ sở lưu trú phục vụ của Thành phố ước đạt 5,1 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 60,57% so với kế hoạch năm 2024.