dam bao quy

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động
(BKTO) - Trên cơ sở kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn nghiêm túc chấn chỉnh, tiếp thu và thực hiện đầy đủ các kiến nghị của KTNN; đồng thời hướng dẫn các đơn vị tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định pháp luật.
  • (BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 360/CĐ-TTg về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.
  • (BKTO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (Dự thảo). Góp ý cho Dự thảo này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng một số quy định về hỗ trợ DNNVV thiếu rõ ràng, quy trình hỗ trợ chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
  • (BKTO) - Thực hiện kiểm toán Dự án Thủy lợi Phước Hòa (trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước - gọi tắt là Dự án) từ khi triển khai đến thời điểm 31/12/2014, mặc dù tại thời điểm kiểm toán (tháng 4-6/2015), Dự án chưa hoàn thành song theo đánh giá của KTNN, chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án và các đơn vị có liên quan đã có nhiều cố gắng trong triển khai đầu tư và xây dựng, quản lý, điều hành thực hiện Dự án. Dự án bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế nhờ đấu thầu cạnh tranh cao, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo quy hoạch và mục đích đầu tư.