ĐÁNH BẠC QUA MẠNG

Chặn giao dịch chuyển tiền liên quan đến đánh bạc qua mạng
(BKTO) - Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán kiểm soát chặt chẽ các tài khoản thanh toán, ví điện tử có giao dịch đáng ngờ liên quan đến chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng.