dau lich

4 tháng, khách quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt 957.000 lượt
(BKTO) - 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 2.783.000 lượt, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 957.000 lượt, tăng 20,7%; khách trong nước đạt 1.826.000 lượt, tăng 27,3% so với cùng kỳ.