đầu tư công

Cao Bằng: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến ngày 31/3/2024, giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh mới chỉ được 300,9/4.128,9 tỷ đồng, bằng 7,3% Kế hoạch (KH). Cao Bằng vẫn là một trong những địa phương nằm trong nhóm giải ngân trung bình của cả nước.