đầu tư công

11 tháng vẫn chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công
(BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, hết tháng 11/2023, vẫn còn trên 16.166 tỷ đồng vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 chưa được phân bổ chi tiết.