den bu

Đà Nẵng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải tỏa các dự án
(BKTO) - Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch đền bù giải tỏa 106 dự án trên địa bàn thành phố năm 2024 đối với những dự án hoàn thành công tác đền bù giải tỏa năm 2024 và phân kỳ đền bù trong năm 2024 và năm 2025.