dinh che tai chinh

Quản lý dòng tiền hữu hiệu cho doanh nghiệp
Đây là giải pháp được Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với InfoPlus - một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Fintech B2B lớn đến từ Hàn Quốc đề ra nhằm hỗ trợ quản lý dòng tiền theo thời gian thực dành cho khách hàng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.