do thi soc trang

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam: Nhiều thiếu sót, bất cập trong triển khai Tiểu dự án TP. Sóc Trăng
(BKTO) - Song song với việc ghi nhận những mặt làm được tại Tiểu dự án TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thuộc Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chỉ ra những thiếu sót, bất cập, hạn chế của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, nhà thầu và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án này.