DOANH THU

Tăng mạnh doanh thu từ tài sản trí tuệ dầu khí
(BKTO) - Với vai trò, sứ mệnh và năng lực cốt lõi gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) sẽ hỗ trợ Tập đoàn đạt trình độ khoa học công nghệ ngang tầm khu vực trong tất cả các lĩnh vực và một số lĩnh vực ngang tầm thế giới.