doi thoai dn

Nghệ An: Đối thoại doanh nghiệp, bàn giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu năm 2024
(BKTO) - Các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành liên quan quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong năm 2024 và các năm tiếp theo.