DỰ ÁN CAO TỐC DIỄN CHÂU

Huy động thành công gần 3.600 tỷ đồng vốn tín dụng cho Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt
(BKTO) - Ngày 12/02, tại TP. Vinh (Nghệ An), liên danh các nhà đầu tư Dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và một số ngân hàng đã ký kết Hợp đồng tài trợ vốn cho Dự án.