EVN

Tháo gỡ vướng mắc dự án đường dây 220kV nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam
(BKTO) - Hiện chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để hoàn thành Dự án đường dây 220kV nhập khẩu từ cụm thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam, phấn đấu hoàn thành Dự án trước ngày 30/6/2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.